Spotkania z ekologią

Projekt „Mały (i duży) ekolog dba o swoje środowisko. Mucharska inicjatywa zaangażowania obywateli na rzecz środowiska naturalnego" realizuje w Mucharzu Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

Projekt „Mały (i duży) ekolog dba o swoje środowisko. Mucharska inicjatywa zaangażowania obywateli na rzecz środowiska naturalnego", za który odpowiedzialne jest Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, jest skierowany do społeczności w miejscowości Mucharz jak i Zembrzyce – zarówno do dzieci jak i osób dorosłych. Projekt w różnych formach angażuje uczestników w zakresie wspierania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Działania projektowe będą realizowane w okresie 8-12.2014 i obejmują kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec środowiska.

Projekt w formule WIEM (edukacja) + POTRAFIĘ (dobra praktyka) => DZIAŁAM (aktywność) skierowany jest do 110 osób i łączy zdobywanie wiedzy (spotkania, wykłady, warsztaty) z aktywnością (wspólne akcje, festyn) w sferze działań obywatelskich w zakresie dbania o środowisko naturalne. Działania są współfinansowane w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.