PZU Trasy Zdrowia

Program PZU Trasy Zdrowia finansuje Fundacja PZU. Jego celem jest stworzenie mini kompleksów sportowo-rekreacyjnych na terenach 30 gmin do 50 tysięcy mieszkańców. Fundatorowi Programu zależy na tym, aby PZU Trasy Zdrowia były miejscem aktywnego wypoczynku i spotkań dla wszystkich, niezależnie od wieku i statusu społecznego.

Część konkursowa Programu składała się z dwóch etapów. W pierwszym Komisja Konkursowa oceniała wnioski nadesłane przez 127 gmin z całej Polski. W drugim, do którego zakwalifikowało się 35 gmin, ocenie podlegał przebieg konsultacji społecznych. Podczas spotkań warsztatowych mieszkańcy pracowali nad ostateczną lokalizacją PZU Trasy Zdrowia, wyborem lokalnego operatora obiektu, a także nad stworzeniem planu animacji i imprez organizowanych na Trasie. 1. lipca ogłoszona została lista 30 zwycięskich gmin, na terenie których powstaną PZU Trasy Zdrowia.

Jedna z Tras jest już dostępna dla wszystkich chętnych na terenie Gminy Mucharz. PZU Trasa Zdrowia w Mucharzu zaczyna się przy Szkole Podstawowej, dalej biegnie pod Kościół Parafialny pw. św. Wojciecha, stamtąd należy kierować się na górę Upalenisko, popularnie zwaną Prejską i kolejno przez Mucharski Las. Całość trasy to pętla o długości ok. 2,5 km, punktem startowym i metą jest parking przy boiskach ORLIK przy Szkole Podstawowej w Mucharzu.

Na PZU Trasie Zdrowia odbyły się już pierwsze zajęcia rekreacyjno – sportowe. Harcerze Hufca Ziemi Wadowickiej podczas XXXVII Rajdu Powsinóg Beskidzkich przetestowali wszystkie instalacje. Z kolei w środę, 1 października, na Trasę wejdą uczniowie mucharskich szkół podstawowych.

PZU Trasy Zdrowia są miejscem dla każdego, instalacje na Trasie posiadają szczegółowy opis ćwiczeń jakie można wykonywać w zależności od wieku lub od wybranej partii mięśni. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy i okolic do aktywnego spacerowania po mucharskiej Trasie

 (foto UG Mucharz)

 


10 czerwca 2014 r. odbyło się pierwsze konsultacyjne spotkanie dotyczące realizacji projektu PZU Trasy Zdrowia w Gminie Mucharz. Jesteśmy jedną z 35 Gmin w całej Polsce które zakwalifikowały się do drugiego etapu tego programu.

Warsztaty odbyły się na świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury i czytelnictwa w Mucharzu. Pani Alicja Hałoń – przydzielony nam moderator zaprezentowała zgromadzonym szczegóły programu oraz, chyba najciekawszą rzecz, sprzęty, które w ramach Tras Zdrowia możemy otrzymać. Po części oficjalnej nastąpiła żywa dyskusja dotycząca wyboru lokalizacji. Po przeanalizowaniu wszystkich „za" i „przeciw" wybór padł na trasę biegnącą przez Las Mucharski.

Kolejne zadania przed nami. W poniedziałek, 16 czerwca o godz. 12.00 będziemy wybierać operatora oraz ustalać plan działania na nadchodzące miesiące. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Czym jest wspomniana PZU Trasa Zdrowia? To mini kompleks rekreacyjno-sportowy, którego centralnym elementem jest wytyczona, oznakowana i wyposażona w proste instalacje trasa do bezpiecznego uprawiania sportu na co dzień. Aby funkcjonowała zgodnie z lokalnymi potrzebami chcemy wysłuchać wszystkich zainteresowanych stron między innymi mieszkańców, stowarzyszeń, klubów sportowych, a także bibliotek, czy ośrodków sportu i kultury.

 (foto UG Mucharz)