Złote Gody

W dniu 4 marca 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu miała miejsce podniosła uroczystość jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Złote Gody obchodziło dziesięć par z terenu Gminy Mucharz.

Medale w imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wręczył Jubilatom Wójt Gminy Wacław Wądolny. Odznaczenia otrzymali Zofia i Józef Biel, Agata i Władysław Ficek, Danuta i Marian Góralczyk, Helena i Władysław Kalemba, Krystyna i Andrzej Małuseccy, Maria i Witold Mika, Kazimiera i Stanisław Paleczny, Zofia i Stanisław Paleczny, Janina i Franciszek Warzecha oraz Krystyna i Ignacy Zadora.

W uroczystości jubileuszu złotych gódów wzięli udział również: ks. Krzysztof Strzelichowski proboszcz Parafii pw. św. Wojciecha w Mucharzu, przewodnicząca Rady Gminy w Mucharzu Anna Fila, sekretarz gminy Maria Roman, skarbnik gminy Rafał Cyganek oraz z-ca kierownika USC w Mucharzu Paweł Paździora. Wspaniałą atmosferę zapewniły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mucharzu, które pod kierunkiem Mariana Fujaka przygotowały część artystyczną. (PP)

Złote Gody w Mucharzu (foto Karolina Biel, Patrycja Rusin KF Okno)