N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

GOKiC Mucharz - oferta

Kapliczki Gminy Mucharz

Jezioro Mucharskie

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
774
1104
5353
19620
27113
4087362

Równy start edukacyjny w Jaszczurowej

Zespół Szkól w Jaszczurowej ogłasza od 1 do 8 września 2014 r. drugi nabór uzupełniający do projektu pt. „Równy start edukacyjny uczniów z Gminy Mucharz".

Zapraszamy uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów do udziału w drugiej edycji projektu „Równy start edukacyjny uczniów z Gminy Mucharz". Projekt jest w 85% finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a pozostałe 15% stanowi dotacja celowa z budżetu krajowego. Projekt pozwala wyrównać możliwości uczniów z terenów wiejskich z możliwościami ich rówieśników uczęszczających do szkół w miastach.

W ramach projektu realizowane są zajęcia wyrównujące braki oraz rozwijające umiejętności i zainteresowania humanistyczne, matematyczne, przyrodnicze czy językowe. Uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymają bezpłatne materiały edukacyjne, wezmą też udział w dwóch wycieczkach przedmiotowych. Na zakończenie projektu dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie zapewniono nagrody.

Warto dodać, iż pierwszy etap projektu zakończył się dużym sukcesem merytorycznym i organizacyjnym. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, prowadzonych atrakcyjnymi metodami aktywizującymi i poznawczymi. W czerwcu zostały zorganizowane dwie wycieczki do Krakowa: jedna do Teatru Bagatela na spektakl „Szalone nożyczki" – kryminalną komedię z udziałem publiczności, druga do „Ogrodu Doświadczeń" – pierwszego edukacyjnego parku sensorycznego w Polsce.

Przed uczniami kolejne trzy miesiące zajęć, pozwalających pogłębiać wiedzę, rozwijać pasje, pobudzających aktywność. Na pewno warto w nich wziąć udział, dlatego zachęcamy zainteresowanych uczniów do uczestnictwa w projekcie! Szczegółowe informacje i zasady rekrutacji określa regulamin rekrutacji umieszczony na stronie internetowej Gminy Mucharz – tutaj

Rodzice/prawni opiekunowie zainteresowani uczestnictwem dziecka w Projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w terminie: od 01 do 08 września 2014 r. Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Jaszczurowej, Jaszczurowa 255, 34-106 Mucharz (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 13.00.

Liczba wolnych miejsc: 84
Szkoła Podstawowa: 13 miejsc

 • Zadanie nr 4: Zaprzyjaźnij się z matematyką (zajęcia wyrównawcze z matematyki) – liczba wolnych miejsc 1
 • Zadanie nr 5: Język angielski za pomocą technologii informacyjnych – liczba wolnych miejsc 4
 • Zadanie nr 6: Mówimy po niemiecku – liczba wolnych miejsc 8

Gimnazjum: 71 miejsc

 • Zadanie 1: Młodzi humaniści - liczba wolnych miejsc - 8
 • Zadanie 2: Przyrodnicy i matematycy liczba wolnych miejsc - 8
 • Zadanie 3: Język polski jest prosty liczba wolnych miejsc - 8
 • Zadanie 4: Zaprzyjaźnij się z matematyką liczba wolnych miejsc - 16
 • Zadanie 5: Język angielski za pomocą technologii informacyjnej liczba wolnych miejsc - 20
 • Zadanie 6: Mówimy po niemiecku liczba wolnych miejsc – 11

 


„Równy start edukacyjny uczniów z Gminy Mucharz", 1 stycznia 2014 r.

Od 1 stycznia 2014 r. Gmina Mucharz rozpoczyna realizację projektu „Równy start edukacyjny uczniów z Gminy Mucharz". Projekt ten jest w 85% finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a pozostałe 15% stanowi dotacja celowa z budżetu krajowego.

Działaniami projektowymi zostaną objęci uczniowie z Zespołu Szkół w Jaszczurowej. Realizowane będą zajęcia wyrównujące braki oraz rozwijające umiejętności w następujących blokach:

 • Młodzi humaniści
 • Przyrodnicy i matematycy
 • Język polski jest prosty
 • Zaprzyjaźnij się z matematyką
 • Język angielski za pomocą technologii informatycznych
 • Mówimy po niemiecku
 • Szkolny Ośrodek Kariery

Budżet projektu to 357 672,60 zł. Kwota ta, zapewni realizację zajęć przez 10 miesięcy w okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. z przerwą wakacyjną. Projekt pozwoli wyrównać możliwości uczniów z terenów wiejskich z możliwościami ich rówieśników uczęszczających do szkół w miastach.

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Rodzina 500+

Sesja rady gminy

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ewidencja obiektów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Zespół Administracyjny Szkół

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Wpis i zmiana w CEIDG są bezpłatne

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

WKU Oświęcim

Wiadomości powiatowe

powiat live 2013

Witryna wiejska

Newsletter: