Przyjazna wieś!

 

W dniu 27 listopada 2013 roku na odbywającym się cyklicznie spotkaniu Forum Wójtów Województwa Małopolskiego Pan Marszałek Stanisław Sorys wręczył nagrody w konkursie „Przyjazna Wieś". W kategorii Infrastruktura Społeczna III miejsce zajęła Gmina Mucharz z projektem „Moje małe przedszkole".

Organizatorem konkursu, którego główny cel to promocja innowacyjnych i efektywnych projektów o charakterze infrastrukturalnym o zasięgu lokalnym, regionalnym lub transregionalnym, sfinansowanych ze środków funduszy europejskich jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs realizowany jest w II etapach: regionalnym i ogólnopolskim. Zarząd Województwa Małopolskiego wykonujący zadania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przeprowadził regionalny etapu konkursu „Przyjazna wieś", w którym Gminie Mucharz za projekt „Moje małe przedszkole" przyznano III miejsce .

Celem konkursu było pokazanie najlepszych inicjatyw zrealizowanych na obszarach wiejskich na terenie województwa małopolskiego dzięki wsparciu Funduszy Europejskich.