Małopolska Czysta Gmina

"Małopolska Czysta Gmina" to konkurs, w którym gminy zostają docenione za wprowadzenie efektywnego systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. 32 gminy zgłosiły do konkursu swoje programy utrzymania czystości.  I miejsce zajęły Zielonki, II miejsce Pleśna, a III Mucharz.

W Krakowie nagrody przekazał wójtom Zielonek i Mucharza wicemarszałek Wojciech Kozak, a w Pleśnej członek zarządu Stanisław Sorys przekazał wójtowi nagrodę za II miejsce.

Jest to wspólne przedsięwzięcie Zarządu Województwa Małopolskiego i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Łączna pula nagród  dla gmin wynosi 80 tys. złotych (35 tys. złotych z budżetu Województwa Małopolskiego w formie pomocy finansowej, 45 tys. złotych z  WFOŚiGW w Krakowie).

- Gratuluję zwycięstwa w konkursie, ale przede wszystkim skutecznych i często innowacyjnych rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami. Niektóre z nich są wyjątkowo pomysłowe i chcielibyśmy, żeby inne gminy też z nich korzystały. Tym bardziej, że nagrodzone gminy są zróżnicowane i stanowią pewien przekrój trudności, z jakimi muszą sobie radzić samorządy gminne przy usuwaniu odpadów i odzyskiwaniu surowców wtórnych - mówił wicemarszałek Kozak podczas spotkania z wójtami nagrodzonych gmin.

Zgłoszone programy zostały ocenione pod kątem zgodności i terminowości wprowadzenia uregulowań wewnętrznych, sprawozdawczości oraz stopnia realizacji zakładanego poziomu odzysku odpadów. Komisja konkursowa przeprowadziła wizję lokalną gmin, biorąc pod uwagę czystość, porządek i estetykę gminy, organizację i innowacyjność systemu selektywnej zbiórki odpadów na potrzeby recyklingu i odzysku, zaangażowanie mieszkańców gminy we właściwe gospodarowanie odpadami. Oceniony został także sposób przeprowadzenia i skuteczność kampanii informacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami.

Laureaci konkursu

Miejsce I – Gmina Zielonki – nagroda 50 tys. zł (20 tys. zł  - budżet województwa, 30 tys. zł – WFOŚiGW w Krakowie),

Miejsce II – Gmina Pleśna – nagroda 20 tys. zł (10 tys. zł – budżet województwa, 10 tys. zł – WFOŚiGW w Krakowie),

Miejsce III – Gmina Mucharz –  nagroda 10 tys. zł (5 tys. zł – budżet województwa, 5 tys. zł – WFOŚiGW w Krakowie).

 

Laureaci konkursu (tekst i foto www.malopolska.pl)