Doskonalenie zawodowe

Nauczyciele Gminy Mucharz wzięli udział w bezpłatnych kursach komputerowych organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przy zaangażowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Organizacją kursów zajął się Urząd Gminy w Mucharzu wraz z Gimnazjum im. Janiny B. Górkiewiczowej.

Celem projektu było dostosowanie kompetencji małopolskich nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy, w tym zwiększenie umiejętności nauczycieli w zakresie wykorzystania komputera, Internetu i multimediów w dydaktyce. Nauczyciele zdobyli także nowe umiejętności w posługiwaniu się edytorami tekstów, arkuszem Excel, w tworzeniu blogów tematycznych - przedmiotowych, stron internetowych, w eliminowaniu plagiatów poprzez kontrolę zasobów Internetu oraz przeszukiwania zasobów Internetu pod kątem pozyskiwania informacji przydatnych w prowadzeniu lekcji. Projekt realizowany był w Małopolsce w latach 2008-2012.