Zdobywają Koronę Beskidów

W sobotę 14 czerwca w ramach projektu „Zdobywamy Koronę Beskidów" harcerze z Mucharza zdobyli kolejny najwyższy szczyt polskich Beskidów – Lackową w Beskidzie Niskim.

Podczas sobotniej wyprawy nie tylko zdobyto Lackową (997 m n.p.m.). Na szczycie harcerka z Jaszczurowej, druhna Kamila Bargiel złożyła przyrzeczenie harcerskie, w miejscu gdzie 244 lata wcześniej mógł przebywać Kazimierz Pułaski.

W drodze powrotnej odwiedzono także wieś Bieliczną, zlikwidowaną w 1947 roku w wyniku pamiętnej Akcji „Wisła", a w której zachowała się tylko mała cerkiew św. Michała Archanioła. W Brunarach uczestnicy wycieczki podziwiali wpisaną na listę UNESCO cerkiew i zachowany tam ikonostas. Podsumowaniem turystycznego dnia były wyśmienite lody u Argasińskich w Nowym Sączu.

Po Wysokiej (Pieniny), Czuplu (Beskid Mały), Mogielicy (Beskid Wyspowy), Turbaczu (Gorce), Radziejowej (Beskid Sądecki) i Skrzycznem (Beskid Śląski) to siódmy najwyższy beskidzki szczyt zdobyty wspólnie przez harcerzy z Mucharza podczas trwania tego projektu. Wycieczka w dużej mierze współfinansowana była z pieniędzy pochodzących z akcji zarobkowych prowadzonych przez samych harcerzy z Mucharza, przez Urząd Gminy w Mucharzu oraz przez Hufiec Ziemi Wadowickiej ZHP. W wycieczce wzięła udział młodzież z drużyn harcerskich Gminy Mucharz, Klub Fotograficzny „Okno" działający przy GOKiC Mucharz oraz turyści indywidualni.

Projekt „Zdobywamy Koronę Beskidów" promuje aktywny wypoczynek, rozwija zamiłowanie do gór i turystyki kwalifikowanej. Skierowany jest do dzieci i młodzieży oraz dorosłych Gminy Mucharz.

 Lackowa - Beskid Niski (foto RK)