W zdrowym ciele zdrowy duch

Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek pozyskało w ramach programu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich grant na realizację projektu „W zdrowym ciele - zdrowy duch. Edukacja zdrowotna mieszkańców Mucharza".

Skutki wynikające z nieprawidłowego odżywiania się i braku aktywności ruchowej, obserwacja lokalnego środowiska, w tym głównie dzieci i rodziców pozwalają na zauważenie problemów w zakresie niezdrowego stylu życia, większej tendencji do otyłości jak również braku świadomości z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

Stąd też celem projektu jest stworzenie w ciągu 5 miesięcy warunków do dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego 40 dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Mucharz poprzez edukację najmłodszych w zakresie zdrowego stylu życia, a w szczególności poprzez kształtowanie nawyków i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia. Ponadto celem projektu jest wyposażenie 60 dorosłych osób w stosowną wiedzę i pomoc w dokonaniu właściwych wyborów, które wpływają na lepsze zdrowie, a także poprawiają komfort i zdrowy styl życia.

Wszelkie działania projektowe będą realizowane w okresie 8-12.2013 i obejmują:

1. działania skierowane do dzieci:

  • kształtowanie nawyków prawidłowego odżywiania się
  • edukację w zakresie higieny osobistej „Mój przyjaciel Miś"
  • zajęcia z zakresu wzmocnienia aktywności fizycznej „Kacperek – zdrowy duszek"

2. działania skierowane do rodziców/opiekunów:

  • cykl spotkań ze specjalistą – „Zdrowe dzieci mam, bo o nie dbam"

3. działania skierowane do mieszkańców gminy Mucharz:

  • festyn „W zdrowym ciele - zdrowy duch" jako działanie informacyjno-promocyjno-edukacyjne.