Premier Rządu Pan Donald Tusk na Koronie Zapory w Świnnej Porębie

Dziś w samo południe (02.08.2013 r.) budowę zbiornika wodnego w Świnnej Porębie wizytował sam Premier polskiego rządu Pan Donald Tusk. Najpierw z lotu ptaka oglądał całą inwestycję, a następnie osobiście zwiedzał koronę zapory w Świnnej Porębie i z zainteresowaniem słuchał informacji o postępach w pracy, przy obecnie największej inwestycji hydrotechnicznej w Polsce.

Wizyta rozpoczęło się spotkaniem Wojewódzkiego Zespołu Centrum Zarządzania Kryzysowego działającego przy Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w którym wzięli udział Wojewoda Małopolski Pan Jerzy Miller, Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Marek Sowa, rzecznik rządu Poseł na Sejm RP Pan Paweł Graś, Starostwa Wadowicki Pan Jacek Jończyk, Burmistrz Wadowic, Pani Ewa Filipiak, oraz Wójtowie Gmin, na terenie, których powstaje cała inwestycja: Mucharza - Pan Wacław Wądolny, Stryszowa - Pan Jan Wacławski, Zembrzyc - Pan Eugeniusz Stypuła, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Pani Joanna Ślusarczyk oraz Zastępca Dyrektora RZGW Pan Stefan Sawicki. Rozmawiano na temat roli, jaką już spełnił zbiornik w 2010 r. przytrzymując fale powodziową i ratując przed zalaniem Wadowice i Kraków, Pan Premier podkreślał,  ważność tej inwestycji, nie tylko dla Małopolski.

Premier przywiózł ze sobą kilka „prezentów", zarówno dla naszego gospodarza – Wójta Gminy Mucharz zapewnienie, że nowa droga łącząca Gminę Mucharz z Zagórzem została umieszczona w ZZK, co oznacza gwarancję jej realizacji. No i oczywiście termin, który interesował wszystkich zebranych, to zakończenie budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba – Pan Premier określił, że będzie to późną wiosną 2015 r. Obecnie, najwięcej pracy związanej jest z przełożeniem trakcji kolejowej, a przede wszystkim z przygotowaniem nasypu na odcinku Stryszów- Zembrzyce.  W przyszłości, będzie to, bardzo malowniczy przejazd nad taflą wody Jeziora Mucharskiego i co ważne na tym odcinku, będzie możliwość uzyskiwania przez pociąg większych prędkości.

Drugim „prezentem", była dobra informacja dla Pana Starosty Wadowickiego jak i wszystkich mieszkańców powiatu, że z własnej rezerwy Pan Premier przeznacza kwotę 5 mln zł na rozbudowę Szpitala Powiatowego w Wadowicach. "Dla Wadowic, dla powiatu to bardzo ważna rzecz" - podkreślił Premier. Dzięki tym środkom placówka będzie mogła dokończyć inwestycje. Wizytę na zaporze Pan Premier zakończył konferencją prasową. (TC)

Premier na koronie Zbiornika w Świnnej Porębie (Foto UG Mucharz)