Ziemia nasza pasieka

23 października 2012 r. odbyło się podsumowanie projektu „Ziemia nasza pasieka" realizowanego przez Gminę Mucharz ramach Programu Edukacji Ekologicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zwieńczeniem projektu było ogłoszenie wyników konkursu rysunkowego dla dzieci na plakat o tematyce ekologicznej:

  • I miejsce w konkursie zdobyła praca Marcina Fortuny ze Szkoły Podstawowej w Mucharzu,
  • II miejsce w konkursie zdobyła praca Weroniki Zielińskiej ze Szkoły Podstawowej w Mucharzu,
  • III miejsce w konkursie zdobyła praca Zuzanny Fornal z Zespołu szkół w Jaszczurowej.

Celem projektu, który był skierowany do dzieci w wieku od 7 do 10 lat, było podniesienie  szeroko rozumianej świadomości ekologicznej. Należy podkreślić, iż atrakcyjnym i zachęcającym elementem projektu był jego motyw przewodni – pszczoły, które tworzą ciekawy bardzo bliski człowiekowi ekosystem. Niestety pszczoły bardzo boleśnie odczuwają skalę degradacji środowiska i jego zanieczyszczenia.

Poprzez szereg działań w ramach projektu, których pszczoła była nieodłącznym elementem, w dzieciach została  rozbudzona ciekawość tematem ekologii, a także została podkreślona potrzeba ochrony środowiska. W ramach projektu opracowano publikacje ekologiczną, dzieci były z wizytą w pasiece,  przeprowadzono warsztaty tematyczne, gry i zabawy pokazujące najmłodszym uczniom, że dbanie o środowisko nie jest zadaniem trudnym – można to robić każdego dnia, a przy okazji przysłużyć się przyjaciołom człowieka – pszczołom. Dzięki tym działaniom, dzieci otrzymały jasny komunikat, że pszczoły, które obecnie giną ze względu na złą postawę ekologiczną człowieka, są bardzo ważnym elementem całego ekosystemu.

Wybór grupy docelowej, obejmującej dzieci z klas 1-3, był podyktowany tym, że edukację i kształtowanie ekologicznej postawy młodego człowieka należy zaczynać od najwcześniejszych lat jego życia. Przyczyni się to, do ich wzrostu aktywności proekologicznej i wpojone im zostaną dobre nawyki na przyszłość. Wiedza zdobyta przez uczestników projektu zostanie przekazana również ich starszym kolegom, rodzeństwu, rodzicom, co sprawi, że z projektu pośrednio skorzysta szersza grupa osób – mieszkańców gminy, którzy także zauważą jak ważną rzeczą jest troska o region i cały ekosystem. (TC)