Ogłoszenie GZWiK

W związku ze spadkiem wydajności ujęć wodociągowych spowodowanych suszą GZWiK w Mucharzu prosi mieszkańców o oszczędne gospodarowanie wodą. Zobacz ogłoszenie.


Zobacz także:

Zatory sieci kanalizacyjnej

Każdego roku pracownicy GZWIK Mucharz usuwają kilkadziesiąt zatorów sieci kanalizacyjnej, powstających w wyniku wrzucania do toalety przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć. Wiele z nich może doprowadzić do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, ogrodu lub ulicy.

Takie zjawisko powoduje duże straty materialne, jest uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego oraz może wpłynąć na konieczność podniesienia ceny ścieków – przestrzega Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mucharzu.

Dlatego wodociągowcy przestrzegają, by nie wrzucać do sedesów:

  • włosów, nawilżanych chusteczek, materiałów opatrunkowych, rajstop oraz innych części garderoby, które łączą się w sploty, uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków
  • ręczników papierowych, szmat, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę
  • niedopałków papierosów, lekarstw, farb oraz chemikaliów. Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni
  • materiałów budowlanych, które opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory
  • tłuszczów i olejów, które tężejąc w rurach zmniejszają ich średnice i przyśpieszają konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku.

 Zobacz także: